За "Planeta-translations"

Днес границите между държавите изчезват и единствената бариера, която затруднява общуването между хората, остава езиковата. Сега писменият и устният превод вече не са просто превод на документи или на някаква реч. Днес задачата на преводачите е не просто да предадат смисъла на даден текст, а да намерят общи точки между различни национални традиции, култури и ценности, да помогнат на хората от различни краища на света по – лесно да намират път един към друг.